โปรแกรมสำหรับ รพ.
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

หน่วยงานภายนอก
ข่าวกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Prev Next

องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพร.กระนวน

27-02-2563 Hits:837 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน              

Read more

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

13-01-2563 Hits:841 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

25-26 กุมภาพันธ์ 2563โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนการสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการณ ห้องประชุมบ๋าหลวง  

Read more

เปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 5

13-01-2563 Hits:784 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

13 มกราคม 2563นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ 5 รูป เนื่องในโอกาศเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง          

Read more

รพ.กุดบาก จ.สกลนคร

13-12-2562 Hits:947 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

  13 ธันวาคม 2562คณะเจ้าหน้าที่ รพ.กุดบาก จ.สกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less        

Read more

มูลนิธิเอสซีจี SCG มอบเรือนพักคอย

04-12-2562 Hits:1507 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

"เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้วไทย"

Read more

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

10-06-2562 Hits:1099 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา"  

Read more

รพ.ภูเวียง ดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less

28-03-2562 Hits:2120 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดูงานระบบ HOSxP เวชระเบียน Paperless คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ภูเวียง ศึกษาดูงาน ระบบเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการ LAB งานประกัน ผู้ป่วยใน กลุ่มงาน PCU    

Read more
ตารางการใช้ห้องประชุม
October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
e-GP ภาครัฐ RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประวัติโรงพยาบาล

หมวด: หน้าหลัก
วันเผยแพร่
เขียนโดย Thawatchai ฮิต: 3349

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสืบสารคาม ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002
โรงพยาบาลคุณภาพ HA
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH 
มาตรฐานงานสุขศึกษาHWP 
มาตรฐานสากลระดับโลก JCI

ปี 2520   อำเภอกระนวนได้รับการคัดเลือกให้จัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

1 กันยายน 2521 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์

สิงหาคม 2521 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และมอบแก่กระทรวงสาธารณสุข

14 ธันวาคม 2521 เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

14 กุมภาพันธ์ 2522 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาล

1 เมษายน 2524 โรงพยาบาลได้ทำพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใหม่ และขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง

ปี พ.ศ.2527 ได้รับเงินบริจาคจากราชตฤณมัยสมาคม(ในพระบรมราชูปถัมภ์) และราชกรีฑาสโมสร ซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา เพื่อสร้างบำบำบัดน้ำเสีย โดยได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการสร้างจากมูลนิธิโงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 3 ล้าน 4 แสนบาท

17 กรกฎาคม 2529 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกูฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยม

1 สิงหาคม 2530 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมและพระราชทานพระบรมสาทิสลักษณ์

ปี พ.ศ. 2530 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ได้รับพระราชทานรางวัล"โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดีเด่น" และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับรางวัล"เจ้าหน้าที่ดีเด่น"เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2531

ปี พ.ศ. 2532 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างตึกคลอดและตึกผ่าตัด

ปี พ.ศ. 2534 ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิชาวกระนวน (มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขากระนวน) ซื้อรถพยาบาลให้ จำนวน 1 คัน มูลค่า 6 แสนบาท

ปี พ.ศ.2534-2536 ซื้อที่ดินเพิ่มโดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบกับส่วนที่ขอบริจาคจากราชกรีฑาสโมสรและราชตฤณมัยสมาคม (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่

ปี พ.ศ. 2537 ซื้อที่ดินเพิ่มโดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาล จำนวน 3 งาน 6 ตารางวา

ปี พ.ศ.2538 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างตึกอุบัติเหตุ มูลค่า 19,000,000.-บาท มีโรงไฟฟ้าและจัดสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงพยาบาล 3,500 ตารางเมตร

ปี พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณสร้างตึกผู้ป่วย ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 หลัง เพื่อยกฐานะเป็นโรงพยาบาล

90 เตียง รวมทั้งได้รับงบประมาณ สร้างโรงอาหาร โรงซักฟอก ห้องพักพยาบาลขนาด 20 ยูนิต บ้านพักระดับ5-6 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง

1 ธันวาคม 2540 เปิดให้บริการโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง

ปี พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 5,661,000.-บาท

สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนธันวาคม 2545 เปิดให้บริการ 1 กุมภาพันธ์ 2546

ปี พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณปรับปรุง แก้ไข ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1,795,950.-บาท

22 สิงหาคม 2545 สร้างอาคารเรือนพักญาติ จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน 484,000.-บาท โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และหารายได้จากการจัดวิ่งกระนวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 4

ปี พ.ศ.2547 ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก

ปี พ.ศ.2550 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขากระนวน ซื้อที่ดินด้านข้างของโรงพยาบาลมอบ ให้โรงพยาบาล พื้นที่ 1 งาน 39 ตารางวา มูลค่า 305,000.-บาท

ปี พ.ศ.2553 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซื้อที่ดินมอบให้โรงพยาบาลพื้นที่ 3 งาน 28 ตารางวา

มูลค่า 1,500,000.-บาท

พื้นที่ เริ่มก่อตั้งมีพื้นที่ 17 ไร่ 2 งาน โดยการบริจาคของประชาชนในอำเภอกระนวน ต่อมาได้มีการจัดซื้อเพิ่มเติม ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และเงินบริจาค ปัจจุบันมีพื้นที่ 25 ไร่ 91 ตารางวา

ผู้อำนวยการ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
HHC Online
รับสมัครงาน
ศูนย์​เอกสารคุณ​ภาพ

User Online

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติ
ผู้ชม
7
เนื้อหา
219
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
173677
เนื้อหาอื่น ๆ