โปรแกรมสำหรับ รพ.
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

หน่วยงานภายนอก
ข่าวกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Prev Next

องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพร.กระนวน

27-02-2563 Hits:839 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน              

Read more

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

13-01-2563 Hits:842 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

25-26 กุมภาพันธ์ 2563โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนการสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการณ ห้องประชุมบ๋าหลวง  

Read more

เปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 5

13-01-2563 Hits:784 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

13 มกราคม 2563นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ 5 รูป เนื่องในโอกาศเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง          

Read more

รพ.กุดบาก จ.สกลนคร

13-12-2562 Hits:949 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

  13 ธันวาคม 2562คณะเจ้าหน้าที่ รพ.กุดบาก จ.สกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less        

Read more

มูลนิธิเอสซีจี SCG มอบเรือนพักคอย

04-12-2562 Hits:1507 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

"เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้วไทย"

Read more

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

10-06-2562 Hits:1099 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา"  

Read more

รพ.ภูเวียง ดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less

28-03-2562 Hits:2120 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดูงานระบบ HOSxP เวชระเบียน Paperless คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ภูเวียง ศึกษาดูงาน ระบบเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการ LAB งานประกัน ผู้ป่วยใน กลุ่มงาน PCU    

Read more
ตารางการใช้ห้องประชุม
October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
e-GP ภาครัฐ RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ที่ตั้งและการติดต่อ

หมวด: หน้าหลัก
วันเผยแพร่
เขียนโดย Thawatchai ฮิต: 5066

ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ 043-251302 ,043-251703,043-252326,043-252327 โทรสาร. ต่อ 199

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 043-253007,กลุ่มงานประกันสุขภาพ 043-252808

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 

หมายเลข

สถานที่

หมายเลข

สถานที่

หมายเลข

สถานที่

199  โทรสาร Fax   136 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 172  ห้อง IC (คุณฉวีวรรณ) 
101  โอเปอเรเตอร์ Operator  137  ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 173  
102   หัวหน้าบริหาร  138  ห้องคลอด 174 ห้องตรวจโรค PCU 
 103  งานการเงิน  139  หัวหน้าห้องผ่าตัด 175  งานผู้ป่วยนอก (คลินิกเฉพาะโรค เดิม) 
 104  งานการเจ้าหน้าที่  140  ห้องผ่าตัด  176  
 105  งานยานพาหนะ  141  หัวหน้าห้องคลอด  177 งานพัสดุ 
 106  กลุ่มงานประกัน (พี่ตื๋อ)  142  ห้องปรุงยา  178 จุดคัดกรองผู้ป่วย ER
 107  ศูนย์คอมพิวเตอร์ (พี่แอ็ด)  143  หน่วยจ่ายกลาง  195 ห้องเภสัชปฐมภูมิ 
 108  ไอที&โสตฯ   144    196 หน่วยไตเทียม 
109 งานคุณภาพ 145 งานซักฟอก 197 ซักประวัติคลินิก ANC  
110 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 146 PCU 201 ห้องตรวจคลินิก ANC 
111   147 ซ่อมบำรุง 240 โรงครัว 
112 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 148 แพทย์แผนไทย 245 ห้องตรวจครรภ์ OPD 
113 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 149 กลุ่มงานเวชฯ (ชั้น 2) 251  ห้องแพทย์เวร Ward เด็ก 
114 ห้องพักแพทย์เวร 150 งานดูแลต่อเนื่อง 252  ห้องดูอาการ 1 Ward เด็ก 
115 ห้องพักเวรพยาบาล 151 ห้อง lab 253   ห้องดูอาการ 2 Ward เด็ก 
116 ห้องลงทะเบียน X-Ray 152 หน่วยกู้ชีพ 254   Nurse Station Ward เด็ก
117 ห้อง X-Ray 153 ห้องประชุมมูลนิธิฯ 255  หัวหน้า Ward เด็ก
118 เวชระเบียน 154 ห้องตรวจโรค 6 256  ห้องทำงานแพทย์ Ward เด็ก
119 ห้องตรวจโรค 1 155 คลินิกเฉพาะโรค 257  ห้องตรวจโรค Ward เด็ก
120 ห้องตรวจโรค 2 156 เวรเปล 258  ห้องพักแพทย์เวร Ward หญิง
121 ห้องตรวจโรค 3 157 ห้องยานพาหนะ 260  ห้องดูอาการ 2 Ward หญิง
122 ห้องตรวจโรค 4 158   261  Nurse Station Ward หญิง
123 ห้องตรวจโรค 5 159   262  หัองหัวหน้า Ward หญิง
124 กลุ่มการพยาบาลฯ 160 ห้องผ่าตัด 263  ห้องทำงานแพทย์ Ward หญิง
125 คลินิกศัลยกรรม 161 PCU ทันตกรรม 264 ห้องตรวจโรค Ward หญิง 
126 ห้องชำระเงิน 162 หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง 265  ห้องแพทย์เวร Ward ชาย
127 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 163 งานรักษาความปลอดภัย 266  ห้องดูอาการ 1 Ward ชาย
128 ห้ององค์กรแพทย์ 164 เวชกรรมฟื้นฟู 267 ห้องดูอาการ 2 Ward ชาย 
129 งานศิลป์(พี่สุมิตร) 165   268  Nurse Station Ward ชาย
130 หัวหน้ากลุ่มการฯ 166 งานประกันฯ (ขึ้นทะเบียน,ตรวจสอบสิทธิ) 269  ห้องหัวหน้า Ward ชาย
131 คลินิกเบาหวาน 167   270  ห้องทำงานแพทย์ Ward ชาย
132 ห้องผู้อำนวยการ 168   271  ห้องตรวจโรค Ward ชาย
133   169    274 Nurse Station พิเศษชั้น 4 
134 หน้าห้องตรวจโรค OPD 170 คลังยา  278  คลินิกฟ้าสวย
135 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 171 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 290  Nurse Station พิเศษชั้น 5 

ผู้อำนวยการ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
HHC Online
รับสมัครงาน
ศูนย์​เอกสารคุณ​ภาพ

User Online

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติ
ผู้ชม
7
เนื้อหา
219
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
173746
เนื้อหาอื่น ๆ