ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์ งานบ้านงานครัว ปีงบ 64

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ปีงบประมาณ 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน

 

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (.pdf).pdf1350 kB
Attachments:
FileFile size
Download this file (_ปีงบ_2562.pdf)_ปีงบ_2562.pdf1404 kB

ประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ อาคารบ้านพักข้าราชการ จำนวน 10 หลัง
คณะกรรมการประมูลราคาจะเริ่มประมูลราคาวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

Attachments:
FileFile size
Download this file (.pdf).pdf231 kB

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ปีงบประมาณ 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา