โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (MULti Detector Tomography)

พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านรังสีวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (MULti Detector Tomography)

พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านรังสีวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

ประกวดราคาซื้อครุภัณ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ

ในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการักษาทางไกล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกหลักการ Chemiluminescence 

immunoassay พร้อมน้ำยา ประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (MULti Detector Tomography)

พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านรังสีวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)