โปรแกรมสำหรับ รพ.
ITA รพร.กระนวน
ITA สสอ.กระนวน
หน่วยงานภายนอก
ข่าวกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Prev Next

องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพร.กระนวน

27-02-2563 Hits:1038 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน              

Read more

โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

13-01-2563 Hits:1091 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

25-26 กุมภาพันธ์ 2563โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนการสรุปวินิจฉัยโรคและหัตถการณ ห้องประชุมบ๋าหลวง  

Read more

เปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 5

13-01-2563 Hits:1021 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

13 มกราคม 2563นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ 5 รูป เนื่องในโอกาศเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง          

Read more

รพ.กุดบาก จ.สกลนคร

13-12-2562 Hits:1147 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

  13 ธันวาคม 2562คณะเจ้าหน้าที่ รพ.กุดบาก จ.สกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less        

Read more

มูลนิธิเอสซีจี SCG มอบเรือนพักคอย

04-12-2562 Hits:1711 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

"เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้วไทย"

Read more

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

10-06-2562 Hits:1215 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม "พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา"  

Read more

รพ.ภูเวียง ดูงานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Paper less

28-03-2562 Hits:2522 เรียนรู้และศึกษาดูงาน Thawatchai - avatar Thawatchai

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดูงานระบบ HOSxP เวชระเบียน Paperless คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ภูเวียง ศึกษาดูงาน ระบบเวชระเบียน งานผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทันตกรรม เวชกรรมฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการ LAB งานประกัน ผู้ป่วยใน กลุ่มงาน PCU    

Read more
ตารางการใช้ห้องประชุม
January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
e-GP ภาครัฐ RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

หมวด: ITA ปีงบ 2564
วันเผยแพร่
เขียนโดย ภัชรีย์ ศรีเมืองเฮ้า ฮิต: 281

ตัวชี้วัดที่ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

·         (1) บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการ

·         (2) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างปีงบที่ผ่านมา (ปีงบ2563)

·         (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

·        

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2564

·         1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

·              (1.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

·              (1.2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ

·              (1.3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

·              (1.4) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

·              (1.5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

·         2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

·              (2.1) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

·              (2.2) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

·              (2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

·         3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

·              (3.1) หนังสือแจ้งเวียนผู้ทำหน้าที่ในการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง

·              (3.2) หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

·              (3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

·              (3.4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

·        

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

·         (1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

·         (2) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

·                   ไตรมาสที่

·                        แบบสขร. 1 เดือนตุลาคม 2563

·                        แบบสขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563

·                        แบบสขร. 1 เดือนธันวาคม 2563

·                   ไตรมาสที่

o                   แบบสขร. 1 เดือนมกราคม 2564

o                   แบบสขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

o                   แบบสขร. 1 เดือนมีนาคม 2564

         ไตรมาสที่

o                   แบบสขร. 1 เดือนเมษายน 2564

o                   แบบสขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564

o                   แบบสขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564

         ไตรมาสที่

o                   แบบสขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564

o                   แบบสขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564

o                   - แบบสขร. 1 เดือนกันยายน 2564

 (3) แบบบันทึกรายงาน และขออนุญาตเผยแพร่

Attachments:
FileFile size
Download this file (EB 4  ข้อ2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและส.pdf)EB 4 ข้อ2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและส.pdf323 kB
Download this file (EB 4 ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างแ.pdf)EB 4 ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างแ.pdf325 kB
Download this file (EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ.pdf)EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ.pdf314 kB
Download this file (EB 4.2 ชุดเอกสารใบสำคัญจ่าย ไตรมาที่ 4 เดือน กค.---.pdf)EB 4.2 ชุดเอกสารใบสำคัญจ่าย ไตรมาที่ 4 เดือน กค.---.pdf2840 kB
Download this file (EB 4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุข--.pdf)EB 4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุข--.pdf23 kB
Download this file (EB 5.1 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอ.pdf)EB 5.1 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอ.pdf76 kB
Download this file (EB 5.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง-กค.pdf)EB 5.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง-กค.pdf1925 kB
Download this file (EB 5.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง-มิย.pdf)EB 5.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง-มิย.pdf2469 kB
Download this file (EB 5.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม.pdf)EB 5.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม.pdf1076 kB
Download this file (EB3.1 บันทึกขัอความเสนอรายงานผลการจัดซื้อจั.pdf)EB3.1 บันทึกขัอความเสนอรายงานผลการจัดซื้อจั.pdf22 kB
Download this file (EB3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)EB3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf233 kB
Download this file (EB3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf)EB3.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf23 kB
Download this file (EB4.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ.pdf)EB4.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ.pdf151 kB
Download this file (EB4.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุข.pdf)EB4.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุข.pdf2596 kB
Download this file (EB4.4 คำสั่งมอบหมาบการปิดประกาศ หรือปลดประกา.pdf)EB4.4 คำสั่งมอบหมาบการปิดประกาศ หรือปลดประกา.pdf35 kB
Download this file (EB4.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf)EB4.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf439 kB
Download this file (EB4.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเซ็บไซต์.pdf)EB4.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเซ็บไซต์.pdf24 kB
Download this file (EB5.1.1บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดหาพัสด-รวม.pdf)EB5.1.1บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการจัดหาพัสด-รวม.pdf43 kB
Download this file (EB5.1.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือ.pdf)EB5.1.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือ.pdf168 kB
Download this file (EB5.1.3แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf)EB5.1.3แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf22 kB
Download this file (EB5.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอ-1.pdf)EB5.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอ-1.pdf73 kB
Download this file (EB5.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอ.pdf)EB5.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอ.pdf149 kB
Download this file (EB5.2.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือ-1.pdf)EB5.2.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือ-1.pdf129 kB
Download this file (EB5.2.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือ.pdf)EB5.2.2 แบบสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือ.pdf70 kB
Download this file (ไตรมาสที่ 1 EB4.2 ชุดเอกสาบใบสำคัญจ่ายเดือน ตค.pdf)ไตรมาสที่ 1 EB4.2 ชุดเอกสาบใบสำคัญจ่ายเดือน ตค.pdf2206 kB
Download this file (ไตรมาสที่ 2 EB4.2 ชุดเอกสารใบสำคัญรับจ่าย เดือ.pdf)ไตรมาสที่ 2 EB4.2 ชุดเอกสารใบสำคัญรับจ่าย เดือ.pdf1910 kB
Download this file (ไตรมาสที่ 3 EB4.2 ชุดเอกสารใบสำคัญรับจ่ายไตรม.pdf)ไตรมาสที่ 3 EB4.2 ชุดเอกสารใบสำคัญรับจ่ายไตรม.pdf1044 kB
Download this file (ไตรมาสที่ 3 EB4.3 ชุดเอกสารใบสำคัญรับจ่ายไตรม.pdf)ไตรมาสที่ 3 EB4.3 ชุดเอกสารใบสำคัญรับจ่ายไตรม.pdf1044 kB

ผู้อำนวยการ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง
HHC Online
รับสมัครงาน
ศูนย์​เอกสารคุณ​ภาพ

User Online

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติ
ผู้ชม
7
เนื้อหา
232
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
253786
เนื้อหาอื่น ๆ